Системи за управление

Гъвкава платформа - Dolibarr

Изграждане на многофункционално решение, според нуждите на всеки бизнес.


Професионален ERP софтуер за малък бизнес с всички съвременни възможности и модули. Облачна инсталация.


Професионалния ERP софтуер е система за цялостно планиране и контрол върху бизнеса ви. Той е съвременен метод отговарящ на нуждите и изискванията от цялостен контрол и управление на всички бизнес процеси във вашата фирма.


https://777x7.com/wp-content/uploads/2022/03/erp.png
https://777x7.com/wp-content/uploads/2021/11/777x7_logo21.png

Посетете Ни в социалните мрежи:

https://777x7.com/wp-content/uploads/2021/11/777x7_logo21.png

Посетете Ни в социалните мрежи:

Copyright by 777×7 LTD. All rights reserved.

Copyright by 777×7 LTD. All rights reserved.