Копирайтинг
Копирайтинг и неговото приложение

Живеем във време, когато Интернет е място не само за комуникация, но и мощен информационен канал. Собствениците на фирми задължително трябва да имат сайт в който да популяризират не само идеите си, а и продуктите, които предлагат. Тук е и ролята на копирайтинга, защото освен външният вид на сайта важна роля играе и неговото стойностно съдържание. Потребителите на вашия сайт трябва да открият там полезна, интересна и важна за тях информация написана и поднесена по подходящ начин. Тук е мястото да споменем, че копирайтинга е онази дейност свързана с подготовката на материала и написването на статиите за сайта. Статиите се разделят в няколко секции, където накратко се излага информация за дейността и услугите на сайта. Специалистът, който пише тези текстове срещу определено възнаграждение се нарича копирайтър. Целта на тези текстове е да привличат, убеждават и рекламират. Ако целта не е продаване на продукти то копирайтърите пишат текстове за уеб сайт. Дейността на копирайтърите е да преработват чужди текстове или да ги преразкажат без да променят тяхното съдържание като по този начин създават нови текстове. За да превърне своите читатели в клиенти добрият копирайтър се старае да предоставя на читателите си винаги достоверна информация и спазва правилата на добрия и уважителен тон. За да изразяваш добре мислите си е необходимо освен компютърна грамотност, да притежаваш богат речник и въображение.
https://777x7.com/wp-content/uploads/2022/03/copywriting.png
https://777x7.com/wp-content/uploads/2021/11/777x7_logo21.png

Посетете Ни в социалните мрежи:

https://777x7.com/wp-content/uploads/2021/11/777x7_logo21.png

Посетете Ни в социалните мрежи:

Copyright by 777×7 LTD. All rights reserved.

Copyright by 777×7 LTD. All rights reserved.